Kerk & Co
Experts in kerkelijk vastgoed

Kerkelijk vastgoed is een specialisme waarbij een betekenisvolle toekomst van gebouwen belangrijk is. Wij zijn Kerk & Co. Ervaren experts met een nieuwe visie, actief in heel Nederland.

Het gebruik van religieus vastgoed verandert. Geloofsgemeenschappen zoeken naar wegen om hét centrum van ontmoeting in de buurt te worden. In de zoektocht naar een passend toekomstig gebruik en aanvullende inkomsten helpt Kerk & Co kerkgemeenschappen hun plannen voor de toekomst te maken en realiseren. Met oog en gevoel voor de waarde van het gebouw, de geschiedenis en de geloofsgemeenschap.

Den Haag; Piet Gispen Photography

Kerk in de wijk

Veel kerkgemeenschappen zoeken naar nieuwe wegen om meer in verbinding te zijn met de wijk, de omliggende buurt of het dorp/de stad.

Meer informatie?