Kerk & Co
Experts in kerkelijk vastgoed

Kerkelijk vastgoed is een specialisme waarbij een betekenisvolle toekomst van gebouwen belangrijk is. Wij zijn Kerk & Co. Ervaren experts met een nieuwe visie, actief in heel Nederland.

Het gebruik van religieus vastgoed verandert. Geloofsgemeenschappen zoeken naar wegen om hét centrum van ontmoeting in de buurt te worden. In de zoektocht naar een passend toekomstig gebruik en aanvullende inkomsten helpt Kerk & Co kerkgemeenschappen hun plannen voor de toekomst te maken en realiseren. Met oog en gevoel voor de waarde van het gebouw, de geschiedenis en de geloofsgemeenschap.

Plek van ontmoeting en inspiratie

Veel kerkelijke gemeenschappen willen zichtbaar en laagdrempelig in de buurt aanwezig zijn: de kerk die als vanouds de plek is van ontmoeting en inspiratie, als centrum van de buurt, als buurtkerk. Als ervaren experts in kerkelijk vastgoed begeleiden wij kerkgemeenschappen om die plek van blijvende betekenis te laten zijn van planvorming tot en met realisatie. 

Herbestemming en Verkoop

Wij begeleiden kerkgemeenschappen, kloosters, zorginstellingen en andere maatschappelijk vastgoedeigenaren met het optimaliseren van de waarde en het rendement van hun vastgoed. Met of zonder verkoop. Onze stapsgewijze werkwijze zorgt ervoor dat u controle heeft over het proces en de beste beslissingen kunt nemen.

Optimaal gebruik

Veel kerkgemeenschappen zien een terugloop in ledenaantallen en inkomsten. Wij adviseren in mogelijkheden voor hogere verhuuropbrengsten en verlagen van de structurele lasten en kosten. In samenspraak met u, dus onze opdrachtgevers, ontwikkelen wij plannen voor duurzaam (mede-) gebruik, meervoudig of multifunctioneel gebruik. 

Zoekopdrachten

Op zoek naar werkruimte, kerkgebouw, geloofsruimte, zorglocatie of ontwikkellocatie? Kerk & Co is steeds op de hoogte van beschikbare gebouwen en locaties. Ons locatieteam zoekt ook in opdracht naar passende locaties en benadert die. Zo helpen wij zoekende partijen adequaat bij het vinden van geschikte locaties.

Advies

Naast een economische waarde, speelt de emotionele waarde van kerkgebouwen een belangrijke, veelal dé belangrijkste rol in verandering bij kerkelijk vastgoed. Met onze achtergrond en ruime ervaring begeleiden we die processen en houden daarbij oog voor de belangen van alle betrokkenen.

Waardebepaling

Het taxeren van kerken en andere religieuze gebouwen is een specialisme. De taxaties worden vaak gebruikt voor aan- en verkoopbeslissingen, investeringen en financiering. Ongeacht het doel, kunt u van ons te allen tijde een uitgebreide en goed onderbouwde (gecertificeerde) rapportage verwachten. Wij staan voor u klaar.

Meer informatie?