Inspiratie

Op deze pagina vindt u inspirerend nieuws en interessante ontwikkelingen.

Warm blijven in een koude kerk

Foto: Munsterkerk Roermond door bisdom Roermond.

Het Katholiek Nieuwsblad geeft deze week 6 tips om warm te blijven in een koude kerk:

Klik hier om het hele artikel te lezen: https://www.kn.nl/nieuws/kerk-in-nederland/parochiesdraaien-de-verwarmingsknop-terug-6-tips-om-toch-warm-in-de-mis-te-zitten/

Toolkit Groene kerken geeft belangrijke tips voor energiegebruik in de kerk

Foto: Interieur Oude Kerk Huizen, door Piet Gispen

Samen met Carla Dik van Groene Kerken verzamelden we een aantal tips om bewuster om te gaan met de verwarming van onze gebouwen. Check hier de tips vanuit de toolkit Groene Kerken: https://toolkit.­groenekerken.nl/­toolkit/klimaatbeheersing/bewust-omgaan-met-het-­verwarmen-vangebouwen/

Webinar Je kerkgebouw als onderdeel van je missie, met Kerkpunt

Afgelopen voorjaar gaven we samen met Cors Visser van Kerkpunt een webinar over “Je kerkgebouw als onderdeel van je missie”

Steeds meer kerkelijke gemeentes werken vanuit een missie. De missie gaat meestal over God en over mensen. Maar naast mensen, is er vaak ook een gebouw: het kerkgebouw. Op 31 maart organiseerden Kerk & Co en Kerkpunt hierover een gratis webinar.

Want welke rol kan het kerkgebouw vervullen in je missie? Welke positie heeft je kerkgebouw in de directe omgeving? Zijn mensen uit de buurt eraan gehecht en komen ze er ook? Natuurlijk, onze kerk is er voor de geloofsgemeenschap, maar wat willen we verder met ons gebouw?

Goeie vragen om over door te praten. En goed om de kracht van je gebouw niet te onderschatten.

Ontzorgingsprogramma voor verduurzamen kerkgebouwen

Als kerkeigenaar kunt u een beroep doen op het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiermee wil het Rijk eigenaren ondersteunen om hun gebouw(en) te verduurzamen.

Elke provincie vult dit ontzorgingsprogramma anders in. In veel gevallen kunt u gebruik maken van technisch en/of financieel advies en ondersteuning.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-vastgoed/ontzorgingsprogramma

Verduurzaming: bruikbaar advies voor kerken en religieuze gebouwen

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een programma Toekomst Religieus Erfgoed, toegespitst op kerken en religieuze gebouwen.

Hierin zijn allerlei handige adviezen te vinden over de verduurzaming van kerkgebouwen. Deze zijn handig gerubriceerd op thema. De meest gestelde vragen aan de RCE van de afgelopen jaren zijn hierin terug te vinden. De onderwerpen variëren van isolatie tot subsidies.

Zeer bruikbaar voor kerkrentmeesters, kerkenraden, parochiebesturen en kerkeigenaren.

https://www.toekomstreligieuserfgoed.nl/verduurzamen/vaakgestelde-vragen-en-zinnige-adviezen

Pelgrimkerk wordt buurtbaken in Haarlem, in het Nederlands Dagblad

Predikant Sicco Zijlstra van de Pelgrimkerk in Haarlem vertelt in het Nederlands Dagblad over de Pelgrimkerk, die meer nog dan voorheen een buurtfunctie krijgt. Er komen 1500 nieuwe woningen bij in de wijk. Een goede aanleiding voor de Pelgrimkerk, en ook voor andere kerken in Haarlem, om buurtbaken te worden, een plek voor ontmoeting. In het gebouw wordt onder meer een leefgemeenschap ondergebracht. Een mooie ontwikkeling, waar Kerk & Co aan heeft kunnen bijdragen.

Zie ook https://kerkenco.nl/nieuw-projecten/unieke-kans-voor-de-pelgrimkerk-in-haarlem/

Goede Rentmeesters in Sint-Janskerk in Gouda, m.m.v. Kerk & Co

De Reformatorische Omroep heeft een serie Goede Rentmeesters uitgebracht. De serie bestaat uit vijf afleveringen over bijzonder monumentaal erfgoed, en hoe je daarvan een goede rentmeester kunt zijn. En daar komt van alles bij kijken. Onderhoud, beheer, weersinvloeden, brandgevaar, verzekeringen, gebruik op zondag en door de week, een kerk als huiskamer van de stad.  In de 5e aflevering staat de prachtige Sint-Janskerk in Gouda centraal. Chris Schaapman van Kerk & Co vertelt in deze aflevering hoe het gebruik van de kerk in de loop van de eeuwen is veranderd.

Gecombineerd met de schitterende beelden van dit baken van Gouda het bekijken waard!

https://reformatorischeomroep.nl/video/goede-rentmeesters/goede-rentmeesters-gouda

Aanrader: Webinar verduurzaming van kerken

Op 27 maart 2023 is er een interessant webinar over verduurzaming van kerken.

Veel beheerders, bestuurders en eigenaren van kerkgebouwen worstelen met de vraag hoe ze hun kerkgebouw kunnen verduurzamen. In deze webinar voorbeelden van hoe dat kan. De webinar wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de Erfgoedacademie.

Meer info en opgave:

https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/agenda/2023/03/27/rce-live-qa-webinar-voor-kerkgebouwen-verduurzaamde-kerken—aanpak—proces—eindresultaat

Vallen kerken onder het prijsplafond energie?

Kerkbesturen die voor hun (kerk)gebouwen een kleinverbruikersaansluiting hebben,
vallen onder de regeling voor het prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat
zij tot een bepaald verbruik niet meer betalen dan een maximale prijs: tot een verbruik
van 1200 m3 gas betaalt u € 1,45 per m3 gas, tot 2900 kilowattuur (kWh) € 0,40 per
kWh elektriciteit. Dit betekent een korting op de energierekening.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit