Kerk in de wijk

Veel kerkgemeenschappen zoeken naar nieuwe wegen om meer in verbinding te zijn met de wijk, de omliggende buurt of het dorp/de stad. Daarbij passen vragen als: ‘Hoe kunnen wij de kerk toegankelijker en laagdrempeliger maken?’ En, ‘Hoe kan onze kerk een natuurlijke plek van ontmoeting worden?’ Welke activiteiten horen daarbij en sluiten aan bij de behoefte?

Hierbij kan een kerkgebouw ook multifunctioneel worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een groente uitgiftepunt in de kerk, een kleding-of voedselbank in het kerkgebouw, maar ook incidentele evenementen als kledingruilmarkten of stembureaus. Op allerlei manieren kan uw kerkgebouw een spilfunctie gaan vervullen in de wijk.

Wij adviseren graag over kansen en verkennen samen met u de mogelijkheden voor verbinding met de wijk en voor multifunctioneel gebruik van uw gebouw.

Kennismaken?

Hebt u een vraag of wilt u kennismaken? Neem gerust contact met ons op, een eerste gesprek is altijd kosteloos.