Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de e-mails verzonden vanuit de mailboxen van kerkenco.nl alsmede op de webpagina’s van Kerk & Co B.V.. Door de webpagina’s te bezoeken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

U kunt de website van Kerk & Co bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven er naar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang tot het internet heeft. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Kerk & Co aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van deze website, dan wel voor de inhoud of het privacybeleid van links waarnaar verwezen wordt.

Beschikbaarheid

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Kerk & Co of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kerk & Co. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Kerk & Co.

E-mail

Indien u een e-mail ontvangt vanuit één van de mailboxen van kerkenco.nl, die niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het ontvangen bericht en eventuele bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden. Verzending van berichten via e-mail kan onvoorzien vertraagd worden of buiten het medeweten van Kerk & Co of haar medewerkers voorzien zijn van virussen. Omdat overbrengen van berichten via derden plaatsvindt is Kerk & Co niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mails of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging daarvan. Aan de inhoud van e-mail berichten kunnen geen rechten jegens Kerk & Co worden ontleend.