Vallen kerken onder het prijsplafond energie?

Neem contact met ons op
voor meer informatie

Kerkbesturen die voor hun (kerk)gebouwen een kleinverbruikersaansluiting hebben,
vallen onder de regeling voor het prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat
zij tot een bepaald verbruik niet meer betalen dan een maximale prijs: tot een verbruik
van 1200 m3 gas betaalt u € 1,45 per m3 gas, tot 2900 kilowattuur (kWh) € 0,40 per
kWh elektriciteit. Dit betekent een korting op de energierekening.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannen-kabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit