Ontzorgingsprogramma voor verduurzamen kerkgebouwen

Neem contact met ons op
voor meer informatie

Als kerkeigenaar kunt u een beroep doen op het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk vastgoed van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hiermee wil het Rijk eigenaren ondersteunen om hun gebouw(en) te verduurzamen.

Elke provincie vult dit ontzorgingsprogramma anders in. In veel gevallen kunt u gebruik maken van technisch en/of financieel advies en ondersteuning.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijk-vastgoed/ontzorgingsprogramma