Projecten oud

Welkom op de projectensite van Kerk & Co. Hier hebben we een selectie van actuele en door ons uitgevoerde opdrachten en van enkele opdrachtgevers uitgelicht. Neem gerust contact met ons op als u meer wilt weten over onze projecten en dienstverlening. Desgewenst dragen wij referenties aan.

Rotterdam: te koop

Kerk & Co heeft een kerkgebouw in stille verkoop. De locatie lijkt geschikt voor voortzetting van religieus gebruik of herbestemming. Neem contact op voor meer informatie.

Schettens: verkocht

Kerk & Co heeft de eigenaren van deze bijzondere woning begeleid bij de verkoop. Wonen in een voormalige kerk, dat is wat deze plek zo bijzonder maakt en waar de nieuwe bewoner ook voor gevallen is.

Zuidwolde (Gn): verkocht

Deze bijzondere rijks monumentale kerk uit 1908, gelegen aan Boterdiep Wz 50 in Zuidwolde (Gn), is met hulp van Kerk & Co verkocht aan een partij met sterk gevoel voor maatschappelijke waarde. Deze kerk zal daarom onderdak blijven bieden aan maatschappelijke functies en als zodanig voor voor de toekomst behouden blijven.

Zuidwolde (Gn): verkocht

Aansluitend aan de verkoop van de Ontmoetingskerk, is ook de naastgelegen voormalige pastoriewoning verkocht. De nieuwe bewoners komen uit de directe omgeving en dragen deze plek én Zuidwolde een warm hart toe. Door de verkoop van deze combinatie, werd de Gereformeerde Kerk Zuidwolde in de gelegenheid gesteld haar toekomst elders in het dorp duurzaam voort te zetten.

Jouw kerk mijn kerk

Kerk & Co ondersteunt geloofsgemeenschappen in het proces van samengaan of fusie en de gevolgen voor het kerkelijk vastgoed.

Huisvestingssadvies

Kerk & Co bracht advies uit over de toekomst van een kerkgebouw in de keuze verbouw of nieuwbouw.

Dordrecht: aankoopadvies

Kerk & Co heeft de internationale kerkgemeenschap Iglesia Ni Cristo geadviseerd bij de aankoop van een eigen gebedshuis in Dordrecht. Het betreft de voormalig katholieke kerk Emmanuel aan de Oudendijk 110.

Enkele opdrachtgevers uitgelicht​

Exploitatieadvies​

Kerk & Co adviseerde en begeleidde meerdere kerkgemeenschappen bij het verhogen van de inkomsten door verhuur en in het kostendekkend krijgen van het kerkelijk vastgoed.

Zoekopdrachten

Kerk & Co voert voor meerdere opdrachtgevers in het maatschappelijk domein zoekopdrachten uit door middel van actieve acquisitie naar passende locaties.

Kerkenvisies

Kerk & Co stelde voor plaatselijke gemeenten kerkenvisies op, waarbij de verbinding met de betrokken geloofsgemeenschappen centraal staat. Bekijk hier een door ons recent opgeleverde kerkenvisie.