Gevonden voor C3 Den Haag

Gevonden voor C3 Den Haag

Neem contact met ons op
voor meer informatie

In 2020 vroeg Kerkgenootschap C3 aan Kerk & Co om te helpen in de zoekopdracht naar een eigen kerkgebouw in Den Haag met ruimte voor 400 kerkgangers. C3 is een actieve gemeenschap, die al een kleine 10 jaar actief is in Den Haag en wekelijks samenkwam in Theater Diligentia aan het Lange Voorhout. In coronatijd was dat in het geheel niet mogelijk en groeide de wens om een eigen gebouw te hebben van waaruit diensten én activiteiten voor de wijk en buurt georganiseerd kunnen worden.

De Mirtekerk

Kerk & Co ging actief op zoek in hun netwerk bij onder meer bestaande kerken in Den Haag. Na een stevige zoektocht bleek dat de Baptistengemeente Den Haag een koper zocht voor hun te groot geworden kerkgebouw de Mirtekerk aan de Vierheemskinderenstraat. Deze Baptistengemeente besloot hun kerkgebouw te verkopen en de gemeente te ontbinden, in het vertrouwen altijd weer nieuwe oefenplaatsen voor de liefde te vinden.

De Mirtekerk bestaat uit twee verdiepingen. In de bovenzaal is een kerkzaal met een zeer goede akoestiek. Beneden bevinden zich meerdere ruimtes, waaronder een ontmoetingsruimte en een keuken. Handig voor een kerkgemeenschap is ook de aanwezige ruime opslag.

Gezamenlijk gebruik en overdracht

Na verkennende gesprekken bleken de wensen van beide geloofsgemeenschappen goed bij elkaar te passen, en onder begeleiding van Kerk & Co konden er in het najaar van 2021 goede afspraken gemaakt worden over verkoop, voorafgegaan door een maand tijdelijk gezamenlijk gebruik door beide geloofsgemeenschappen. De daadwerkelijke koop werd gesloten begin 2022, en op zondag 6 maart heeft de geloofsgemeenschap van C3 voor een eerst een zondagsdienst gehouden in de Mirtekerk, die eind maart aan haar werd overgedragen. Een bijzondere dag. Een vernieuwd begin.