Verkennend onderzoek Kessel-Eik: Nieuwe bestemming voor de kerk

Verkennend onderzoek Kessel-Eik: Nieuwe bestemming voor de kerk

Neem contact met ons op
voor meer informatie

In Kessel-Eik, gemeente Peel en Maas, staat de Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk met bijbehorende pastorie.

De gemeente Peel en Maas heeft Kerk & Co gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor woningbouw in en rond het kerkgebouw in Kessel-Eik zijn. Het doel is om met woningbouw onder meer de leefbaarheid van het dorp op peil te houden. Kerk & Co heeft samen met Pax Architecten een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van het kerkgebouw tot woningbouw.

Het kerkgebouw ligt centraal in het dorp. Aan de ene zijde geflankeerd door het onlangs nieuw gerealiseerde gemeenschapshuis (het voormalige parochiehuis) waar tal van sociaal maatschappelijke activiteiten georganiseerd worden, aan de andere zijden de leegstaande pastorie en de begraafplaats.

Ons onderzoek wijst uit dat er haalbare mogelijkheden zijn voor herontwikkeling van het kerkgebouw tot woningbouw. Er zijn 2 scenario’s gepresenteerd. De eerste gaat uit van behoud van kerkgebouw en pastorie met verbouw tot appartementen. Een tweede scenario gaat uit van sloop van kerkgebouw en pastorie, en nieuwbouw van appartementen, met aanleg van een ontmoetingstuin op de plek van de kerk. Met deze mogelijke scenario’s kan gebouwd worden aan draagvlak voor versterking van de dorpskern en haar voorzieningen. De uitdaging is om met het dorpsoverleg na te gaan welk scenario de meeste kansen biedt en de voorkeur geniet. Die uitwerking van onze studie wordt uitgevoerd.