Kerkenvisie: Gebedshuizen in Huizen

Gebedshuizen in Huizen

Neem contact met ons op
voor meer informatie

gebedshuizen-in-huizen.pdf

Elke gemeenschap en elk gebouw heeft zijn eigen unieke kenmerken. Er is een toenemende wens voor verbinding van de geloofsgemeenschap met de lokale gemeenschap, bijvoorbeeld door de gebouwen meer open te stellen voor ander maatschappelijk gebruik en meer zichtbaar te zijn in de samenleving. Zoals op veel plekken in ons land is er sprake van enige terugloop in aantallen leden. Een trend die mogelijk door Corona is versneld. Dit zorgt soms voor onzekerheid over het toekomstige religieuze gebruik van het gebouw.

In dit onderzoek is ook gekeken naar mogelijke monumentale waardes van de gebedshuizen. Een eerste inventarisatie leert dat vijf gebouwen van cultuurhistorische waarde zijn. Voor drie hiervan zal in 2022 nader onderzoek worden uitgevoerd naar de monumentale waarden.