Kerkenvisie: Edam-Volendam, een rijk en gevarieerd kerkenlandschap

Neem contact met ons op
voor meer informatie

Najaar 2023 hebben we een Kerkenvisie voor de gemeente Edam-Volendam opgeleverd. Deze gemeente kent 19 gebedshuizen, waarvan een 5 tal geen religieuze bestemming meer heeft. Het merendeel dus nog wel, veelal gemengd met een culturele of maatschappelijke bestemming. De gemeente is hier zuinig op, en wil de eigenaren graag ondersteunen en faciliteren in de zoektocht naar een duurzame perspectief voor de gebedshuizen. Enkele aanbevelingen die zijn voortgekomen uit de gesprekken met de kerkeigenaren:

  • Blijf structureel met elkaar in gesprek als kerkeigenaren en gemeente. Zo stel je elkaar niet voor verrassingen, maar ben je op de hoogte van wederzijdse ontwikkelingen;
  • faciliteer kerkeigenaren als het gaat om informatie en advies rondom onderhoud, verduurzaming en de financiering daarvan;
  • faciliteer de afstemming rondom de verhuur en de culturele programmering, bijv. door een kerkenplatform.

In de Kerkenvisie Edam-Volendam zijn alle conclusies en aanbevelingen te vinden.