Advies voor de Gereformeerde Kerk te Gent

Advies voor de Gereformeerde Kerk te Gent

Neem contact met ons op
voor meer informatie

De Gereformeerde Kerk in Gent ziet zich in de afgelopen jaren groeien in leeftijd en krimpen in aantal en ziet in die combinatie weinig kans op sterke aantrekkingskracht en groei in de nabije toekomst. Bovendien blijken de gebouwen een financiële last. Reden om in actie te komen. Enerzijds met versterkte missionaire ondersteuning en het aantrekken van een nieuwe predikant, die medio 2022 zal beginnen. Anderzijds met het verbeteren van de gebouwen aan de mooie Gordunakaai in Gent.

Kerk & Co is om advies gevraagd om tot een toekomstbestendig beleid ten aanzien van eigendom, beheer en onderhoud van de panden aan de Gordunakaai te komen. Na een goede studie van de staat van de panden, het toekomstig gewenst gebruik en de beleidsmatige mogelijkheden adviseerde Kerk & Co om Gordunakaai 26/27 (aangepast) te verkopen en om kerk en pastorie op 28/31 grondig te renoveren en aan de tijd aan te passen. Met deze optie wordt enerzijds voortgezet gebruik in voldoende maat en schaal mogelijk en wordt anderzijds een opbrengst gegenereerd, waarmee kerk en pastorie op niveau gebracht kunnen worden.

Met deze aanpak resteren voldoende middelen om met een nieuw Meerjarenonderhoudsplan tenminste 10 jaren in het onderhoud te kunnen voorzien. Daarmee is het niet langer nodig om geld van buiten Gent in de panden te steken. Kerk & Co kon zo een advies geven dat een duurzaam en toekomstbestendig onderdak voor de Gereformeerde Kerk in Gent betekent. Na de zomer van 2022 worden de plannen uitgevoerd.