Trieneke Wubs

Trieneke Wubs

Adviseur

Trieneke is van huis uit neerlandica. Zij is een aantal jaren werkzaam geweest bij een groot katholiek klooster. Ze is goed bekend met de vraagstukken rondom de toekomst van kerkelijk vastgoed en erfgoed, en loopt inmiddels al heel wat jaren mee in de kerkelijke wereld, zowel protestants als katholiek. Trieneke adviseert en schrijft mee aan heldere teksten in rapportages, adviezen en communicatie van Kerk & Co.