Pelgrimkerk wordt buurtbaken in Haarlem, in het Nederlands Dagblad

Neem contact met ons op
voor meer informatie

Predikant Sicco Zijlstra van de Pelgrimkerk in Haarlem vertelt in het Nederlands Dagblad over de Pelgrimkerk, die meer nog dan voorheen een buurtfunctie krijgt. Er komen 1500 nieuwe woningen bij in de wijk. Een goede aanleiding voor de Pelgrimkerk, en ook voor andere kerken in Haarlem, om buurtbaken te worden, een plek voor ontmoeting. In het gebouw wordt onder meer een leefgemeenschap ondergebracht. Een mooie ontwikkeling, waar Kerk & Co aan heeft kunnen bijdragen.

Zie ook https://kerkenco.nl/nieuw-projecten/unieke-kans-voor-de-pelgrimkerk-in-haarlem/